החזרי מס על לימודים אקדמיים – כיצד זה עובד?

החל מינואר 2005 כל אדם שסיים את לימודיו לתואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר בישראל יכול ליהנות מנקודות זיכוי במס הכנסה, בהתאם לשנת סיום לימודיו האקדמיים.

בוגרי תואר ראשון שסיימו את הלימודים בין השנים 2007 ועד 2013 זכאים לנקודת זיכוי אחת החל משנת המס שלאחר השנה שבה הם סיימו את לימודיהם באקדמיה, בהתאם למשך השנים הזהה למספר שנות הלימוד לתואר ראשון, ולא יותר משלוש שנים.

אדם שסיים את לימודיו לתואר ראשון לאחר שנת 2014 זכאי למשך שנה אחת בלבד להטבת של החזר מס בגין הלימודים. הזכאות הינה במהלך שנת המס אחרי השנה שבה הוא סיים את לימודיו או בשנה שלאחריה.

כמו כן, התקנות קובעות כי מקצועות המחייבים את הסטודנטים לבחור ולעבור התמחות העובד יכול לבחור האם לנצל את הטבת המס בשנת המס שלאחר סיום לימודיו או האם לנצל את ההטבה בשנת המס שלאחר סיום תקופת ההתמחות, כלומר בשנת המס שלאחר סיום ההתמחות שלו, ונכון לסוף שנת 2021 שווי נקודת זיכוי עומד על 2,616 ₪ לשנה.

 

קבלת החזר מס בהתאם לשנת סיום הלימודים

קבלת החזר מס בגין סיום לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בישראל תלויה לשנת סיום הלימודים באקדמיה, והכללים שנקבעו הם:

 

סיום לימודים לתואר ראשון עד שנת 2013 (כולל)

בוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בשנת 2005 או בשנת 2006 היו זכאים לחצי נקודת זיכוי בהתאם למספר שנות הלימודים האקדמיים, עם מגבלה ל-3 שנים. בוגרי תואר ראשון שסיימו את הלימודים בין השנים 2007 ל-2013 זכאים לנקודת זיכוי אחת בהתאם למספר שנות הלימודים, ולכל היותר ל-3 שנים.

 

סיום לימודים לתואר ראשון לאחר שנת 2013

בוגרי תואר ראשון שסיימו את לימודיהם בשנת 2014 ואילך זכאים לקבל נקודת זיכוי אחת בלבד, את ההטבה אפשר לקבל במהלך שנת המס לאחר שנת המס שבה הם סיימו את הלימודים, או בשנה שלאחריה, לפי בחירת האקדמאי. החל משנת 2018 הושוו התנאים לקבלת הטבת המס המשתלמת גם לבוגרי לימודי מקצוע כגון בוגרי קורס סייבר או קורס GAMING, בהתאם להיקף שעות הלימוד ובתנאים שנקבעו.

 

לממש את הזכאות לצורך קבלת החזר מס

כדי לממש את הזכאות לצורך קבלת החזר מס בגין לימודים באקדמיה יש למלא טופס 101 ולמסור את הטופס למעסיק לפני סיום שנת המס, כלומר לפני שחודש דצמבר מסתיים. כמו כן, יש למלא טופס 119 ולצרף למסמך אישור זכאות לתואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר בישראל. את הבקשה לקבלת ההטבה ניתן להגיש ישירות לפקיד השומה באמצעות מילוי טופס 119, לאחר הגשת הטופס מקבלים אישור מפקיד השומה, את האישור יש למסור למעסיק.

כאמור, אם שנת המס הסתיימה העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס ישירות לפקיד השומה במס הכנסה, בהתאם למקום היישוב, וניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

כבר עוזבים?

תנו לנו הזדמנות לתת לכם
הצעה שתפתיע אתכם